SHANTUI Utovarivač SL60W-3


Najbolja osobina Shantui Utovarivača SL60W-3 nije samo njegova ogromna veličina, ali i njegove gume sa dubljim šarama koje doprinose boljoj vučnoj sili. Ovaj model nudi još veći kapacitet od modela SL60W, pri čemu ne žrtvuje radijus i ugao okretanja.

Priloženi katalozi su informativnog karaktera. Za detalje i precizne podatke kontaktirajte naš prodajni tim!


image
Model Operativna težina Zapremina kašike Snaga motora Napomena
SL60W-3 19.5 t 3.5 m3 175 kW katalog je informativnog karaktera